BEZPIECZNA, BEZPŁATNA, BEZTERMINOWA

PLATFORMA
TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA


oferuje
wolne pojazdy oraz wolne ładunki
zgłaszane przez i dla członków
PSPD i PISiL


W ofercie

Pojazdy i ładunki
w
transporcie krajowym
Pojazdy i ładunki
w
transporcie kontenerowym
Pojazdy i ładunki
w
transporcie międzynarodowym